Меню
Вашите покупки

Политика за защита на личните данни

    В изпълнение на задълженията ни на Администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 ние приемане настоящата политика за защита на личните данни, с цел осигуряване на сигурността и поверителността на личните Ви данни. Когато използвате нашите услуги предоставени чрез сайта zaiee.bg, гарантира поверителността на Вашата лична информация. Защитата на личните данни е въпрос не само на задължение но и на доверие, а Вашето доверие в СМРАФИЛ ООД е от първостепенно значение за нас. Ето защо създадохме насоки, гарантиращи неприкосновеността на нашите клиенти.

    Всяка лична информация, която ни предоставяте, е защитена. Уебсайтът zaiee.bg се намира на безопасен сървър със сигурна криптирана HTTPS връзка.

    Компания, отговорна за защитата на личните данни:

СМАРФИЛ ООД

ЕИК:103982638
Адрес: обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, р-н Приморски, ул. „ГЕНЕРАЛ СТОЛИПИН” №2830, ет. 7, ап. 27 Б
Телефон: 08888889176
Имейл: sales@zaiie.bg

 

    СМАРФИЛ ООД е отговорно за поверителността на всяка лична информация, която ни предоставяте и носи отговорност за защитата на тези лични данни в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679.

 

Вашите права във връзка с обработката на личните Ви данни


Имате право във всеки един момент да:

• получите потвърждение дали Вашите лични данни съществуват или не, да бъдете информирани относно съдържанието и източника, както и да проверите точността на данните;

• поискате изтриването и анонимизирането на личните Ви данни, обработвани в нарушение на приложимото законодателство;        

·      поискате от СМРАФИЛ ООД, да ограничи обработването на личните Ви данни.

·      да оттеглите Вашето съгласие за обработката на личните Ви данни по всяко време с отделно искане, отправено до администратора;

·      направите по всяко време възражение срещу обработването на личните Ви данни на законови основания.

·      имате право на възражение срещу автоматизирана обработка, включително профилиране;

·      имате право да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране;

·      при нужда да използваме Вашите лични данни за нова цел, която не е обхваната от настоящата политика за защита на данните, ще Ви предоставим ново уведомление за защита на данните и когато, и където е необходимо, ще изискаме Вашето предварително съгласие за новата обработка.

·      Имате право да получите потвърждение дали се обработват лични данни, които Ви засягат, и ако това е така, да получите информация по предходните точки.

Можете да оттеглите съгласието си във връзка с:

•   Получаване на електронни съобщения, изпратени от нас. Ако вече не желаете да получавате от нас електронни писма за целите на рекламата и маркетинга за в бъдеще, можете да откажете да получавате подобни електронни писма като следвате инструкциите за отписване в нашите съобщения. Можете също така да изпратите искане на адреса, посочен по-долу.

    Във всички горепосочени случаи, можем да се свържем с Вас и да поискаме допълнителна информация, за да изпълним искането Ви.

    Можете да изпратите искането си на адреса, посочен по-горе. В искането си, моля, включете адрес на електронна поща, име, адрес и телефонен номер и посочете ясно каква информация желаете да получите, промените, актуализирате, скриете или изтриете.

    Добре е да знаете, че дори след като преустановите използването на профила си или ако сте поискали изтриване на данните Ви, копия от определена информация от профила Ви могат да останат видими при определени обстоятелства, например, ако сте споделяли информация със социални медии или други услуги, или когато запазването на такива копия е необходимо, с оглед спазване на законови задължения или правна защита. Може също така да запазим на нашите сървъри архивна информация, свързана с Вашия профил, за известно време след премахването или искането за изтриване, ако това се налага, с оглед спазване на приложимото законодателство.

            При отказ от страна на администратора да предостави информацията по гореизброените точки, можете да упражните правата си чрез комисията за защита на личните данни.

    Бихме желали да уточним обаче, че не можем да изтрием личната Ви информация, ако това противоречи на законовите ни задължения, свързани със съхранението на данни, какъвто е Законът за счетоводството, или поради други законови съображения, изискващи съхранението на информация.

    Имате право да упражните правата си чрез Комисията за защита на личните данни.

    При нарушение на правата Ви във връзка с защитата на личните Ви данни, имате право на жалба до Комисията на адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 (www.cpdp.bg).

 

Какви данни събира СМРАФИЛ ООД?

В качеството си на администратор на лични данни, СМРАФИЛ ООД обработва Вашите лични данни, когато пазарувате от нас, чрез сайта ….. или когато се абонирате за нашия бюлетин. Тази информация е ограничена единствено до Вашите данни за контакт: Три имена, адрес, имейл и телефонен номер. Ние обработваме тези данни, за да изпълним поръчката Ви възможно най-лесно и за да можем бързо да я открием в случай на евентуални корекции, връщане, замяна и т.н.

    СМРАФИЛ ООД обработва и доброволно предоставените ни от Вас лични данни при създаването на потребителски профил в нашия сайт.

    Ще Ви изпращаме рекламна информация, при наличие на Ваше съгласие да обработваме данните Ви за целите на маркетинга и рекламата. Когато правите поръчка, Вие приемате, че ще Ви изпращаме имейли, свързани с Вашата покупка, както и имейли относно информация за поръчката, за доставката и за Вашия отзив за получените артикули и обслужване. Освен това, запазваме правото си да се свържем с Вас по имейл или телефон при възникнал проблем с Вашата покупка.

 

Профил

В своя профил ще можете да виждате историята на своите поръчки, техния статус, предпочитани артикули, начини на плащане и други характеристики.

    Освен това, ще можем да запазваме продукти в количката Ви, да Ви предлагаме размери и да Ви дадем възможността да оценявате и коментирате закупени стоки. Правим това с цел да препоръчаме артикули, които биха Ви заинтересували, и да осигурим по-добро преживяване на останалите свои клиенти.

В профила Ви съхраняваме следните лични данни, който Вие доброволно предоставяте при създаването на профила си в сайта ни:

·                     Информация за контакт (име, адрес, телефон, имейл);

·                     Дата на раждане;

·                     Пол;

·                     Държава

·                     Настройки на профила;

·                     Предпочитан начин на плащане;

·                     Ако направите покупка през своя профил, когато влизате в него ние ще пазим и ще Ви предоставяме следната;

·                     Информация за доставката, като номер за проследяване.

    Вашите лични данни, свързани с профила Ви в zaiee.bg , се обработват и съхраняват по същия начин, както информацията, свързана с покупките. Ние ще запазим данните Ви, докато имате активен профил в нашия сайт. Можете да изтриете профила си в zaiee.bg по всяко време.

Можете без всякакво затруднение да извършите поръчка от сайта ни без да е необходимо да създавате профил.

 

На както основание събираме Вашите лични данни?

СМРАФИЛ ООД събира и обработва Вашите лични данни на основание чл. 6, пар. б. „б” и „в” от Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни, за целите на изпълнението на Вашата поръчка.

Информацията която ни предоставяте при създаването на профил в нашия сайт обработваме на основание чл. 6, пар. б. „а” от Регламент (ЕС) 2016/679 и  Закона за защита на личните данни.

 

Кой има достъп до Вашите лични данни?

Ние съхраняваме и споделяме Вашите данни, само когато това е необходимо. Информацията, предоставена на трети страни, като куриерски компании с цел доставка или медийни агенции с цел разпространение на нашия бюлетин, ще бъде използвана единствено за предоставяне на тези услуги. Информацията Ви съдържаща се в издадените от нас фактури, може да бъде предоставяна на трети страни за целите на счетоводството, както и в други случаи предвидени със закон.

 

За какъв срок съхраняваме данните Ви?

СМРАФИЛ ООД обработва и съхранява личните Ви данни за срок:

- ако данните са събрани, обработват се и се съхраняват по съгласие на потребителя – за срок до оттегляне на съгласието. Оттеглянето на съгласието не влияе на законосъобразността на обработката до момента на оттеглянето;

- ако данните са събрани, обработват се и се съхраняват за изпълнение на договор, поръчка, заявка или каквото и да било правоотношение – за нормативно регламентирания срок, определен в приложимото законодателство

- ако данните се събират, съхраняват и обработват въз основа на законово или нормативно задължение – за срока до изпълнението на законовото или нормативно задължение или за срока, предвиден в съответните норми;

СМРАФИЛ ООД съхранява личните данни, които е необходимо да пази по силата на приложимото законодателство за съответния законно предвиден срок, който може да надхвърля срока на съществуване на вашата регистрация.

 

 

Мерки за сигурност на личните данни

    Мерките за сигурност по отношение сигурността на личните данни, които се събират, обработват и съхраняват от СМРАФИЛ ООД, се актуализират непрекъснато, като се поддържа нужното ниво на сигурност и се прилагат подходящи технически и организационни мерки, включително криптиране, като се имат предвид достиженията на техническия прогрес, естеството, обхватът, контекстът и целите на обработването, както и рисковете с различна вероятност и тежестта за правата и свободите на физическите лица, като заедно с това се поддържа и се гарантира постоянна поверителност, цялостност, наличност и устойчивост на системите за обработване, съответно архивиране и способност за своевременно възстановяване на наличността и достъпа до личните данни  в случай на физически или технически инцидент.

    Сигурността на всеки тип информация, включително и лични данни, намиращи се на нашата инфраструктура е приоритет за нас като компания. Сигурността на данните е нещо, с което не можем и не желаем да си позволим компромиси. Полагаме всички усилия, за да отговорим напълно на Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679, като прилагаме съответни адекватни системи за сигурност на информацията.

 

Бисквитки

    СМРАФИЛ ООД използва бисквитки, за да събира информация по време на посещенията Ви в сайта. Бисквитките са малки текстови файлове, които се съхраняват в компютъра или мобилното Ви устройство, същите не се съхраняват от СМРАФИЛ ООД. Ние използваме тези бисквитки, за да подобрим и улесним Вашето влизане в сайта, като Ви показваме артикули, които сте разглеждали по-рано и такива, които сте добавили в количката.

Използваме „бисквитки“ за сигурност с цел удостоверяване на потребителите, за предотвратяване на измамническо използване на идентификационни данни за вход, както и за защита на потребителската информация от неупълномощени страни. Също така, с помощта на бисквитките оптимизираме своите реклами и онлайн продажби.

    Използваме бисквитки и с цел да определяме дали потребителите са влезли в профила си или не, за да подобряваме функционалността и преживяването в нашия сайт.

    Можете във всеки един момент да забраните или изтриете съхранените в интернет браузъра Ви наши бисквитки. Можете да блокирате бъдещи бисквитки. За целта е нужно да коригирате настройките на интернет браузъра си.

Имайте предвид, че при промени в настройките/ изтриване на бисквитки, забраняване употребата на бисквитки няма да имате достъп до определени функционалности на нашия сайт.

    Тази информация е обобщена и се предоставя във връзка с нашите усилия да спазим изискванията на последните законови разпоредби, както и за да се гарантира, че ние сме открити, почтени и ясни по отношение на поверителността на данните на потребителите.

 

Съгласие на клиента

    Използвайки нашия уебсайт, Вие се съгласявате СМРАФИЛ ООД да събира информация по начина, описан в този документ.

 

Понятия

 

            За целите на настоящата политика понятията по-долу имат следното значение:

-           „Лични данни“ означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице;

-           „Обработване на лични данни“ означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване;

-           „Администратор“ означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която сама или съвместно с други определя целите и средствата за обработването на лични данни; когато целите и средствата за това обработване се определят от правото на Съюза или правото на държава членка, администраторът или специалните критерии за неговото определяне могат да бъдат установени в правото на Съюза или в правото на държава членка;

-           „Обработващ лични данни“ – физическо или юридическо лице, държавен орган или орган на местно самоуправление, който обработва лични данни от името на администратора на лични данни.

-           „Предоставяне на лични данни“ – означава действия по цялостно или частично пренасяне на лични данни от един администратор към друг или към трето лице на територията на страната или извън нея.

-           „Получател“ – физическо или юридическо лице, орган на държавна власт или на местно самоуправление, на когото се разкриват лични данни, независимо дали е трето лице или не. Органите, които могат да получават данни в рамките на конкретно проучване, не се смятат за получатели.

-           „Съгласие на субекта на данните“ означава всяко свободно изразено, конкретно, информирано и недвусмислено указание за волята на субекта на данните, посредством изявление или ясно потвърждаващо действие, което изразява съгласието му свързаните с него лични данни да бъдат обработени;

-           „"Поверителност" е изискване за неразкриване на личните данни на неоторизирани лица в процеса на тяхното обработване;

-           "Цялостност" е изискване данните да не могат да бъдат променени/подменени по неоторизиран начин в процеса на тяхното обработване и изискване да не се дава възможност за изменение и за неразрешени манипулации на функциите по обработване на данните;

-           "Наличност" е изискване за осигуряване непрекъсната възможност за обработване на личните данни на оторизираните лица и за изпълнение на функциите на системата за обработване или бързото им възстановяване;

Този сайт използва "Бисквитки", за да ви предоставим винаги най-доброто за вас съдържание. Ако продължите да разглеждате съдържанието на сайта вие се съгласявате с използването на "Бисквитки"